Масло от мащерка LR Soul of Nature

  • Марка: LR Health & Beauty
  • Кат. номер: 26086

Билковият аромат на мащерката вдъхва сила.

 

Ароматен профил: свеж, силен, билков

Ароматно действие: стимулиращо, фокусиращо, активиращо

Състав: Етерично масло 84929-51-1 (Мащерка, Thymus vulgaris, екстракт)

Произход: Испания

 

10 мл.

 

 

Промо цена! Вземи за 51,40 лв. с регистрация в ЛР Хелт енд Бюти (LR Health & Beauty). Свържи се с нас 0899377362!

71,90 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 71,90 лв.
Моля, изберете:
Подробно описание
Подробно описание

  • Фокусиращ аромат, който стимулира сетивата и вдъхва кураж
  • Подходящо за ароматизиране на стаи или на подхранващото масло на LR
  • 100% натурално чисто етерично масло
  • Ботаническо наименование: Thymus Vulgaris
  • Спазвайте начина на приложение

 

 

Приложение

Върху кожата:
Смесете със 100 мл LR Soul of Nature Подхранващо масло, като следвате нашите рецепти.

Винаги спазвайте точно посочените в съответната рецепта количества. Никога не нанасяйте неразредено върху кожата!

С арома уред/аксесоар:
Използвайте за ароматизиране на помещения с аромалампа, аромакамък или дифузер. При използване с дифузер сложете 3-4 капки в дифузера и разпръсквайте максимум 3 пъти по 1 час на ден. Необходими са няколко минути, за да се развие ароматът. При използване с аромалампа сложете няколко капки във вече напълнената с вода купичка и загрейте, за да се изпари. След известно време долейте топла вода в купичката (в противен случай има опасност от счупване или пръскане). Използвайте под постоянен надзор. Почиствайте купичката добре след употреба. Почиствайте остатъците с подходящ препарат. Не поставяйте върху пластмасови повърхности.

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:

Опасност: Вредно за здравето при поглъщане. Може да бъде смъртоносно при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Може да предизвика алергични реакции на кожата. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Да не се вдишва мъглата/парата/аерозолът. Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/защита за лицето. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи. Продължете да изплаквате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната/националната уредба. Подходящо за ароматизиране на стаи, за уелнес, за ароматизиране на LR Подхранващото масло или за арома грижа за кожата. Не нанасяйте неразредено върху кожата. Сложете няколко капки във водата на аромалампа, дифузер или аромакамък, за да се изпари/пулверизира. Необходими са няколко минути, за да се развие ароматът. След известно време долейте вода (в противен случай има опасност от пръскане). Използвайте под постоянен надзор. Не поставяйте върху пластмасови повърхности. Не е подходящо за консумация.

Купи на изплащане